Warunki zakupu mieszkania:


Umowa rezerwacyjna

Umowa rezerwuje na wyłączność Klienta wybrane przez niego mieszkanie na okres ok. 1 miesiąca, to jest do czasu podpisania umowy deweloperskiej. W umowie określona jest łączna cena brutto sprzedaży przedmiotu umowy oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej (nabywca płaci określoną przez notariusza taksę notarialną). 

Załącznikiem do umowy deweloperskiej jest: 

 • prospekt informacyjny z załącznikami:
 • Karta mieszkania wraz z rzutem kondygnacji z zaznaczonym na nim  lokalem mieszkalnym.
 • Rzut części kondygnacji z zaznaczoną komórką lokatorską (opcjonalnie)
 • Rzut części kondygnacji garażu z zaznaczonym miejscem garażowym (opcjonalnie)
 • Wzór umowy deweloperskiej 

Umowa sprzedaży mieszkania (umowa przyrzeczona)

Jest to umowa przeniesienia własności mieszkania na Kupującego podpisana w formie aktu notarialnego. Umowa zostaje zawarta po podpisaniu protokołu odbioru mieszkania przez Kupującego oraz wpłaceniu wszystkich należności ustalonych w umowie deweloperskiej. Wiąże się z ustanowieniem nowej własności, założeniem osobnej księgi wieczystej dla nieruchomości. 
Z podpisaniem aktu notarialnego wiążą się następujące opłaty spoczywające na Kupującym: 

 • Taksa notarialna wraz z kosztami wypisów aktu notarialnego, 
 • Opłata sądowa 

Umowa sprzedaży podpisywana jest w kancelarii notarialnej; po podpisaniu aktu notarialnego następuje odbiór kluczy i wydanie mieszkania w posiadanie.

Finansowanie zakupu mieszkania

Finansowanie zakupu mieszkania może być realizowane ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego. Klienci korzystający z kredytu bankowego podpisują umowę kredytową w siedzibie wybranego banku w oparciu o harmonogram płatności rat określony w umowie deweloperskiej
Klient ma możliwość wyboru dowolnego banku. Proponujemy również oferty finansowania zakupu mieszkania przygotowane dla naszych klientów przez banki, z którymi współpracujemy od kilku lat.

 Dowiedz się więcej w dziale finansowanie

Formy płatności

 1. Płatność w ratach 
  • pierwsza rata w wysokości minimum 10 % ceny zakup płatna w dniu podpisania umowy, 
  • pozostała  kwota ceny zakupu płatna zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności rat.
  • ostatnia rata płatna po podpisaniu protokołu potwierdzającego gotowość lokalu mieszkalnego do wydania.
  • Istnieje możliwość indywidualnego rozłożenia rat. 
 1. Wpłata jednorazowa